Sørkedalsveien 8; Statoil(s hvite hus)
Inngang rett overfor Colosseum kino. Får magnetkort og hentes. Inne er det mørkere enn fasaden skulle tilsi; spisesalen er som fra gammelbygget under dette nye. Rundt bordet sitter vaskekonene og opplyser meg om at de er Jehovas vitner og møtes her i pausene. Lyset forandrer seg under intenst arbeid som ved et illebefinnende, plutselig skarpere og fra enda en annen side, antagelig reflektert fra de blanke flisene. Kanskje det er noe med tomatene; de virker overmodne på en motbydelig måte, de rynker der jeg ikke presser på dem og fjærer under kniven før jeg får  hull på dem; de blir til tomatgrå etsende masse mens P3 driver oss videre.  

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Tannberg Data >>