Vækerø
Hydro Vækerø, stor lys betonggrå lang bygning. Restene av en utsprengt fjellrygg følger bygningens bakside; tarmen er utoverbygd mot øst, hvor utsikten over Oslofjorden prøver å trenge gjennom et mindre skogholt også.

19 ansatte på to kantiner og en gjestekantine samarbeider på morgenen og deler seg før åpningen. Her er det mange unge, og kjønnsfordelingen er nokså jevn. De jobber veldig seriøst. Det kan virke som de blåser opp jobbhendelser, noe som får meg til å tenke på TV-serier om "advokatfirmaet" eller en episode fra Dynastiet.

Jobber i kantine 2. Vi flytter 250 meter fra kantine 1 medbringende varmmat, ferdig kuttet salat, pålegg, påleggsporsjoner og ferdigsmurt, hver med sin tralle. Brød, melk og yoghurt hentes nede og fra lageret inne. Utvalget er til kontorfolk, det er mange av dem, det er mye å velge mellom og god kvalitet.


<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Vika kurs- og konferansesenter >>