Pottemakerveien 10; Wittusen og Jensen A/S, Rødtvet T-banestasjon, siste bygg til høyre i vestgående blindvei mot skogen.

Den ellers bjeffsnakkende kvinnen står en stund taus, opptatt med å fylle på påleggskuverter (fabrikklaget) i en fabrikklaget kuvertbeholder. Jeg undres på hva spor hun setter.

Det vanskeligste med denne jobben er å være helt ukomplisert, og når du skjønner det, holde det ut hele dagen - også pausene.


<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Postkantinen >>