Tilbake til Norsk Hydro i Drammensveien. Det er en vedvarende glede at det er så dramatisk dårlig vær å ha utsikt til.

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Kredittkassen >>