Middelthunsgate 17; Kredittkassen, et annet hvitt hus på Majorstuen. Jeg får gå inn selv, forbi kantinetorget (som nylig er påkostet med hi-tech- romfartsdesign: ovale aluminiumsør rundt kantene på selvbetjeningsdisken) og inn i oppvasken - et stort mørkaktig rom - og inn i en mugglukt som blir enda sterkere etter at vaskemaskinen er slått på. Vondlukten kommer fra varmluften som skal tørke det utkommende  renvaskede (som er glovarmt).

Ting må gjøres sånn og sånn her, ellers forstår vi hverandre ikke i hastverket. Alt mangler, og alt det brukte spisetøyet kastes tilbake i sorteringsbakkene som skulle kommet på leddbånd hvis det ikke hadde vært i stykker. Bankfolkene ser ikke at vi må dytte i gang båndet for hver runde. Det ventes på en teknisk del som skal komme om to uker.<< Tilbake
 //  Det neste skulle bli: Kredittkassen >>