Tilbake til Majorstua Postombæring i Norabakken. Denne gangen jobber jeg sammen med en annen vikar. Postens kantiner har sin egen vikarstab på 20 mann. Begynner halv syv. Vi lager bare noen få påleggsskåler av hver sort. Brødvarene er ferske fordi det er tidlig, gjestene har sortert post hele natten. 

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Roars kantineservice >>