Tøyen; Universitetsforlaget. Veien til jobben er nesten for kort: ramler bort og seks etasjer opp med heis. Kjøkkenet er trangt, men avstanden mellom arbeidsbenkene er for stor. Alt i små doser langt unna dit det skal. Rundt spiselokalet går en grøft ned i etasjen under.

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Roars kantineservice >>