Telenor. Kjøkkenet er bygd opp av merkelige skrårom, svært moderne utstyrt med maskiner for å bøte på oppsigelsene; det er to ansatte igjen her.
Spiselokale i hvitt og lyseblått med glasstak høyt oppe. Så ikke om det kom noe dagslys gjennom det.


<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Siemens >>