Siemens. Akkurat som sist måtte jeg lære alt på nytt. Lukter ikke veldig godt, men folkene jeg jobber med er greie.

Ingen dokumentasjon kan formidle konkret, umiddelbar erfaring, i all fall ikke av å sortere gafler, kniver og skjeer ut av en 60 x 60 cm. tettrutet plastbakke til andre (eller tredje) vask, handlende som programmert med fingrene som kjenner (stikk av) gafler og (skjær av) de tyngre knivene (håndtakene holder på varmen), skjebladenes bakside krummer neonlyset fra taket og innsiden samler det. Det slår meg at dette arbeidet blir gjort samtidig som en kanon omkring lunch av hender i alle byens oppvaskrom.

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Roars kantineservice >>