Ved strandlinjen utenfor Høvikodden ligger Norske Veritas i et parkanlegg. Kantine 1 er én etasje opp i hovedbygningen. Stort, langt lokale, dagslys fra vest, fra en slags bakgård med moderne fontene.

Miljøet er todelt. (Kanskje en gammel personalkonflikt.) Får godtone med en dame som har snittet til seg klovnerollen uten at det tiner opp det gamle grumset lenge av gangen. Står på kjøkkenet og fyller senere på i disken med pålegg fra trallene.

<< Tilbake
 //  Det neste skulle bli: BI-kantina >>