Inne på Schousbryggeriets plass; BI- Kantina. Harde møbler, gulv og lokale; det bråker av friksjonen mellom disse ingrediensene. Elevene leker at de sitter i møte når de gjør regnskapsleksene sine i kantinerommet. Får ikke særlig kontakt med kollegaene mine, og jobber som dem for å bli ferdig og komme vekk. Mest i et smalt dypt oppvaskrom [minner om oppvaskrommet på asylmottaket, bare uten dagslys - nr. 43, oppdrag 40].

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: SCANDOC >>