Blindern, SV-bygget, Kantine 2, studentkantine beregnet på stor pågang. Møtt med interesse og tillit. Snille mennesker. Mye smøring av baguetter, mot en vegg bestående av små kulestener støpt inn i betongveggen.

<< Tilbake  //  Det neste skulle bli: Tannum asylmottak >>