Ligger i nitti på motorveien, kjøretime. Alle kjører forbi meg, jeg får ikke kjøre fortere av kjørelæreren min. 
(Jeg vil ikke si hvem det er.)

Vi visste ikke at dette var en ordentlig motorvei. Vi nærmer oss en tunnel (som er to og en halv kilometer lang). Han foreslår, helt ute av seg, at jeg skal kjøre av på en lunge femti meter foran oss, jeg nøler - vi triller og tror ikke jeg vil klare å bremse så fort. Omstemmer meg - må fortsette inn i tunnelen, og jeg sier, slapp av, det går.

Han blir litt mykere i kroppen.